Новини от сайта

ВАЖНО!!! За новоприетите специализанти в Центъра за квалификация, ВТУ

от Мария Давидова -

СЪОБЩЕНИЕ

за специализантите от образователни програми "АРТТЕРАПИЯ И ТРУДОТЕРАПИЯ", "БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И БИБЛИОГРАФИЯ", "КОНСУЛТАТИВНА ПСИХОЛОГИЯ", "ОРГАНИЗАЦИОННА ПСИХОЛОГИЯ", "ПСИХОЛОГИЯ", "ПСИХОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА", "ПСИХОЛОГИЯ НА ПРЕВАНТИВНАТА РАБОТА В ОБРАЗОВАТЕЛНИ И СОЦИАЛНИ ИНСТИТУЦИИ", "ПСИХОЛОГИЯ НА РАННОТО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ", "ПСИХОЛОГИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ В ДЕТСКО-ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ", "СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАНЕ", "СУПЕРВИЗИЯ В ПОМАГАЩИТЕ ПРОФЕСИИ", "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО" и "УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ"

към ЦЕНТЪРА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ, прием МАРТ 2024 в дистанционна форма на обучение

 

На 9.03.2024 г. ще се проведе задължителната за новоприетите специализанти (в дистанционна форма) информационна среща с екипите, осигуряващи обучението. Срещата ще бъде онлайн във виртуална аудитория (в MS Teams - кратки указания).

Програмата на информационната среща вижте в прикачения файл.